Privatlivspolitik for Viborg Sportsdans

Behandling af dine personoplysninger mv.

I henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679), er Viborg Sportsdans forpligtet til at oplyse dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Herunder kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger og om dine rettigheder.

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Viborg Sportsdans er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Viborg Sportsdans

Sct. Mathias Gade 78

8800 Viborg

CVR-nr.: 85142712

Telefon: 30683022

Mail: kontakt@viborgsportsdans.dk

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Når du deltager eller træner på et af vores hold, anvender vi dine data for at kunne administrere dine tilmeldinger og dine indbetalinger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679)
 •  
 • Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, fødselsdag, e-mailadresse, telefonnummer, køn
  •  
  • Modtagere eller kategorier af modtagere (3. part)

Vi videregiver kun oplysninger om dig hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Viborg Kommune
 • DGI
 • Viborg Sportsdans benytter ingen eksterne leverandører til at opbevare personoplysninger uden for EU/EØS.

 

 • Hvor dine personoplysninger stammer fra
 • Dig selv
  •  
  • Opbevaring af dine personoplysninger

Er du aktivt deltagende på et af vores hold, opbevarer vi dine persondata i den tid, du er knyttet til os og fem år efter indeværende år fra din sidste indbetaling i henhold til bogføringsloven.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 •  
 • Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Denne version er senest revideret den 7. januar 2020