Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling

Mandag den 26-10-2020, kl.19:00
Mødested: Sct. Mathias Gade 78 st. mf. 8800 Viborg

Tilmelding: kontakt@viborgsportsdans.dk

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling)
5. Valg.

Bestyrelsen består i dag af:
Formand, Bjarne Kragh Jensen
Kasserer, Rikke Vesterdal
Pia Christensen
Emilie Rahbek Christensen

Følgende er på valg i 2020:
Rikke Vesterdal
Emilie Rahbek Christensen

6. Eventuelt.