Indkaldelse til generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Generalforsamling: Torsdag den 28. oktober – 2021, kl.18:30

Mødested: Restaurant Latinerly, Sct. Mathias Gade 78, 8800 Viborg.

Generalforsamlingen starter kl. 18:30 og afsluttes efterfølgende med et lettere traktement.

Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig.

Tilmelding skal ske senest d. 25. oktober 2021 til: kontakt@viborgsportsdans.dk

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning.
  3. Regnskab.
  4. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling)
  5. Valg.

Bestyrelsen består i dag af:
Formand, Bjarne Kragh Jensen
Kasserer, Rikke Vesterdal
Emilie Rahbek Christensen

Følgende er på valg i 2021:
Bjarne Kragh Jensen, modtager genvalg.

Forslag:
Bestyrelsen indstiller Ashli Williamson, og gerne flere, til valg til bestyrelsen.

  1. Eventuelt.

 

Hent indkaldelsen som pdf.